actionable là gì

Actionable là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh và marketing để chỉ những hành động hoặc chiến lược mà có thể thực hiện được. Nó thường được sử dụng để chỉ ra những ý tưởng, giải pháp hay lời khuyên cụ thể mà có thể được áp dụng để đạt được mục tiêu kinh doanh hoặc marketing cụ thể.

Trong kinh doanh và marketing, các ý tưởng hoặc chiến lược chỉ mang tính lý thuyết thường không có giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp. Những ý tưởng actionable, ngược lại, mang tính ứng dụng cao và có thể được áp dụng ngay lập tức để cải thiện kết quả kinh doanh hoặc marketing của doanh nghiệp.

Ví dụ, một ý tưởng về cách tăng tương tác trên mạng xã hội của doanh nghiệp có thể là “nên đăng nhiều bài viết trên trang Facebook của doanh nghiệp”. Tuy nhiên, ý tưởng này không thực sự actionable, vì nó không cho biết cụ thể là doanh nghiệp nên đăng bao nhiêu bài viết, vào thời điểm nào và nội dung bài viết như thế nào. Một ý tưởng actionable hơn có thể là “nên đăng ít nhất 3 bài viết trên trang Facebook của doanh nghiệp mỗi tuần, vào thời điểm tối ưu nhất trong ngày và bao gồm nội dung hấp dẫn và đa dạng”.

Việc áp dụng các ý tưởng actionable giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả kinh doanh và marketing của mình một cách đáng kể. Tuy nhiên, để tìm ra các ý tưởng actionable, doanh nghiệp cần có một chiến lược kinh doanh và marketing rõ ràng và phải thường xuyên đánh giá và điều chỉnh chiến lược của mình để đảm bảo rằng nó luôn có thể áp dụng được những ý tưởng actionable để đạt được kết quả tốt nhất.

Contact Me on Zalo
Scroll to Top