operational excellence là gì

operational excellence là gì

Operational Excellence (tạm dịch là “Tối ưu hoá hoạt động”) là một phương pháp quản lý được áp dụng để tối ưu hoá tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Nó được sử dụng để tăng cường hiệu quả và giảm chi phí bằng cách cải tiến liên tục quy trình sản xuất, dịch vụ và kinh doanh của doanh nghiệp.

Operational Excellence bao gồm việc đo lường và theo dõi các chỉ số quan trọng để tăng cường hiệu quả của hoạt động. Nó tập trung vào các mục tiêu như tối đa hóa sản xuất, giảm thiểu thất thoát, tối ưu hóa tài nguyên và cải thiện chất lượng. Các phương pháp được sử dụng trong Operational Excellence bao gồm Lean, Six Sigma và Total Quality Management (TQM).

Phương pháp Lean tập trung vào loại bỏ các hoạt động không cần thiết và tối ưu hóa quy trình sản xuất và dịch vụ. Six Sigma tập trung vào tối ưu hóa chất lượng và giảm thiểu sai sót bằng cách sử dụng các công cụ đo lường và kiểm soát. TQM tập trung vào đặt chất lượng lên đầu và áp dụng phương pháp liên tục cải tiến để tăng cường hiệu quả.

Operational Excellence không chỉ tập trung vào tối ưu hoá các quy trình sản xuất mà còn cải thiện các quy trình khác như quản lý nhân sự, quản lý tài chính và quản lý thời gian. Khi được thực hiện đúng cách, Operational Excellence có thể giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quả, tăng doanh thu và giảm chi phí, tạo ra lợi nhuận tốt hơn và cải thiện vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để thực hiện Operational Excellence thành công, doanh nghiệp cần có một quy trình liên tục cải tiến và đội ngũ nhân viên có năng lực và kiến thức để triển khai. Việc đảm bảo sự tham gia và ủng hộ của toàn bộ nhân viên cũng rất quan trọng trong việc đạt được Operational Excellence.

Related Posts