Danh mục Download

“Dữ liệu chéo” là gì

Dữ liệu chéo (cross-data) là một khái niệm được sử dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của khái niệm dữ liệu…

Ta trong marketing là gì

Ta trong marketing là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực marketing, được sử dụng để ám chỉ đến khách hàng tiềm năng và khách hàng đã có của một doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ…

x