tracking link là gì

Tracking link là một đường dẫn đặc biệt được sử dụng để theo dõi các chiến dịch quảng cáo hoặc marketing của một doanh nghiệp. Khi khách hàng bấm vào một tracking link, các thông tin về chiến dịch và nguồn lưu lượng truy cập sẽ được ghi nhận và đưa vào hệ thống của doanh nghiệp.

Tracking link thường được tạo ra thông qua các công cụ quản lý chiến dịch quảng cáo và marketing như Google Analytics, Facebook Ads, hay các công cụ quản lý email marketing. Nhờ vào tracking link, doanh nghiệp có thể biết được các thông tin quan trọng như số lượng lượt truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, chi phí trung bình cho mỗi lượt truy cập, và các thông tin khác về hoạt động marketing của mình.

Việc sử dụng tracking link rất quan trọng trong việc đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và marketing. Nếu không có tracking link, doanh nghiệp sẽ không thể đánh giá được hiệu quả của các chiến dịch và đưa ra những điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa các chiến lược kinh doanh và marketing.

Để tạo một tracking link, doanh nghiệp cần sử dụng các công cụ quản lý chiến dịch quảng cáo và marketing như Google Analytics, hoặc các công cụ miễn phí khác trên mạng. Các công cụ này sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra các đường dẫn đặc biệt có chứa các thông tin về nguồn lưu lượng truy cập và các thông tin khác để đánh giá hiệu quả chiến dịch của mình.

Contact Me on Zalo
Scroll to Top