Kịch bản bán hàng FBPRO

1.000.000 

Mô tả

Dành cho khách hàng

Đang bán hàng nhưng tỷ lệ chốt đơn thấp

Sản phẩm nhận được

Viết kịch bản bán hàng

Thời gian hoàn thành :

1-3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo