Phát triển GroupFBPRO

Description

Dành cho khách hàng

  • Doanh nghiệp muốn kéo traffic cho website từ group facebook
  • Mới tạo lập group facebook muốn tăng tương tác

Sản phẩm nhận được

  • Phát triển nhóm facebook
  • Làm content
  • Kéo member

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

 

2.000.000 

What’s included