Seeding FB trust

Description

Dành cho khách hàng

  • Muốn tăng tỉ lệ chuyển đổi từ bài viết facebook
  • Muốn tạo phễu câu khách hàng cho từ bài viết facebook

Sản phẩm nhận được

  • Tăng like Facebook từng bài viết tối thiểu 50.
  • Tăng comment vào mỗi bài viết

Thời gian hoàn thành :

1-3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

demo seeding fb 1
Chất lượng demo Seeding FB 1

 

demo seeding fb 3
Chất lượng demo Seeding FB 2

 

demo seeding fb 2
Chất lượng demo tham khảo 3

Link tham khảo:

  • https://bit.ly/3jyyR7E
  • https://bit.ly/3wgr3dn
  • https://bit.ly/3AkD4C1
500.000 

What’s included