Tạo lập YoutubePRO

2.000.000 

Category:

Mô tả

Dành cho khách hàng

  • Thương hiệu muốn phát triển kênh youtube nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào
  • Diễn giả, cá nhân muốn xây dựng một kênh youtube chuyên nghiệp

Sản phẩm nhận được

  • Tư vấn tên kênh
  • Tư vấn chủ đề
  • Hướng dẫn cách làm
  • Thiết kế Ava và Cover

Thời gian hoàn thành :

3-5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo