Dr Kim

Dr Kim

Marketing Manager tại MarketingPRO, nơi chúng tôi đóng gói sản phẩm và mang đến giải pháp hiệu quả cho SMEs, Startup.

Truyền thông marketing học trường nào?

Truyền thông marketing là một lĩnh vực học rộng và hấp dẫn, đòi hỏi các chuyên gia phải có khả năng sáng tạo, phân tích và phát triển chiến lược quảng cáo hiệu quả. Với tốc độ phát triển của…

mautic là gì

Mautic là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) mã nguồn mở và miễn phí, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp tự động hóa quá trình tiếp cận khách hàng, chăm sóc khách hàng và…

customer service representative là gì

Customer Service Representative (CSR) là những nhân viên làm việc trong bộ phận chăm sóc khách hàng của một tổ chức, công ty hoặc doanh nghiệp. Công việc của một CSR là giải quyết các vấn đề, phản hồi, cung…

khung phân tích là gì

Khung phân tích (analysis framework) là một công cụ được sử dụng để phân tích và đánh giá thông tin để đưa ra quyết định. Khung phân tích có thể được sử dụng để phân tích các vấn đề phức…

sendgrid.net là gì

Sendgrid.net là một dịch vụ gửi email hàng đầu được sử dụng bởi các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà phát triển phần mềm và các nhà tiếp thị trực tuyến. Sendgrid.net cung cấp một nền tảng gửi email mạnh…

process hacker là gì

Process hacker là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các chuyên gia đánh giá, phân tích và tối ưu hóa các quy trình và hệ thống trong các doanh nghiệp. Các process hacker sử dụng phương pháp khoa…

operational excellence là gì

Operational Excellence (tạm dịch là “Tối ưu hoá hoạt động”) là một phương pháp quản lý được áp dụng để tối ưu hoá tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Nó được sử dụng để tăng cường hiệu quả…

actionable là gì

Actionable là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh và marketing để chỉ những hành động hoặc chiến lược mà có thể thực hiện được. Nó thường được sử dụng để chỉ ra những ý tưởng,…

tracking link là gì

Tracking link là một đường dẫn đặc biệt được sử dụng để theo dõi các chiến dịch quảng cáo hoặc marketing của một doanh nghiệp. Khi khách hàng bấm vào một tracking link, các thông tin về chiến dịch và…

conversion cost là gì

Conversion cost là chi phí để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế. Đây là khoản chi phí mà các doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo hoặc các…

x