👋🏻

MAKE YOU A PRO 😀 Marketing PRO giúp bạn xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp

Giải pháp PRO

Thương hiệu cá nhân
Thương hiệu cá nhân
Quản trị hình ảnh CEO, KOLs, KOC đa nền tảng, chăm sóc và phát triển
Thương hiệu sản phẩm
Thương hiệu sản phẩm
PR thương hiệu chuyên nghiệp, tăng giá trị nhận thức người dùng
Thương hiệu tuyển dụng
Thương hiệu tuyển dụng
xây dựng hình ảnh công ty, nhà tuyển dụng chuyên nghiệp

Từ Zero to Hero

quy trình xây dựng một thương hiệu từ số 0

Brandlove với MarketingPRO

Một kế hoạch chuyên nghiệp, thực thi tỉ mỉ, sáng tạo..tạo kết quả.

Tư vấn định vị thương hiệu
Tư vấn định vị thương hiệu
chọn cách định vị thông điệp, hình ảnh trong mắt đối tượng khách hàng mục tiêu
Sản xuất content
Sản xuất content
xây dựng bộ video, hình ảnh chuyên nghiệp đa nền tảng từ tiktok, facebook..
Xuất hiện trên 1000+ website và báo chí
Xuất hiện trên 1000+ website và báo chí
PR rộng rãi đa nền tảng, kiểm soát tiếng nói thương hiệu
Hệ thống PR số 1 Việt Nam

Xuất hiện liên tục

trên hệ thống thương hiệu của chúng tôi, trò chuyện với độc giả

dior
apple
google
pixfort
sncf
spotify
Hơn 1000+ website

2018

Hơn 1000 kênh video

2019

10.000 KOC, KOLs

2020

1000 +

dự án thành công

MAKE YOU A PRO

Trở thành PRO với chúng tôi

Contact Form Demo