Bảng giá TrustPRO

PROimageBUSINESSimageVIPimage

5 triệu

 • 10 bài viết PR
 • 1 video dựng hình ảnh
 • 1 bộ ảnh doanh nhân hoặc công ty
 • 1 bộ thiết kế thông điệp avatar social
 • chăm sóc fanpage 1 tháng
 • tư vấn định vị hình ảnh

15 TRIỆU

 • 100 website PR
 • 5 video giới thiệu, review
 • 5 video toplist
 • phỏng vấn CEO
 • 1 video quảng bá công ty
 • chăm sóc hình ảnh 3 tháng

50 TRIỆU+

 • 300 website PR
 • 25 video review
 • 25 video toplist
 • phỏng vấn CEO
 • Booking báo chí 10 bài
 • Booking Youtuber
 • Lan tỏa cùng KOLs
 • Chăm sóc hình ảnh 1 năm