Sáng tạo nội dung dành cho marketing

Content là phần sáng tạo bằng thông điệp định vị cho nhãn hàng

instructor

Website

viết bài PR, quảng cáo, SEO

laboratory

Youtube, video

Kịch bản, ý tưởng youtube....

success

Viral

Ý tưởng viral

x