Hình ảnh chuyên giaHình ảnh chuyên gia

khi tiếng nói của bạn càng có giá trị thì việc đóng góp giá trị cho xã hội của bạn càng dễ dàng, ý kiến của bạn càng dễ dàng được chấp nhận.

Đúng người

Đúng thời điểm

Đúng nơi

Đúng thông điệp

Nâng cao giá trị thương hiệu

khi bạn xuất hiện tại website này của chúng tôi, tiếng nói và vị thế của bạn trong ngành sẽ gia tăng đồng thời lan tỏa thông điệp thương hiệu đến nhiều người hơn

Nền tảng content

Quay video Viết bài PR Xây dựng content định vị Chụp ảnh doanh nhân

Pr Website, Báo chí

PR website PR báo chí PR truyền hình PR toàn diện

Phát triển nhân hiệu

Kết nối dự án Đề xuất dự án Tương tác độc giả Đo lường tối ưu

Nâng cao hình ảnh

Nhất quán thông điệp

Tiếp cận độc giả

Xác minh uy tín

Xem dự án

Quy trình triển khai

Tư vấn giải pháp

Tiếp cận và tư vấn nhân hiệu, xây dựng hình ảnh cho CEO, talent và cá nhân có yêu cầu.

Xây dựng định vị

Xác định cách định vị và xây dựng tiếp cận độc giả. Xây dựng content toàn diện, video, hình ảnh.

Lan tỏa thông điệp

PR hình ảnh trên nền tảng website, video, youtube, tiktok… đa nền tảng của chúng tôi

Các dịch vụ đi kèm nổi bật

Gói Review toàn diện

Đánh giá review.com.vn toàn bộ sản phẩm và dịch vụ của bạn thành video và bài review lên top google.

Gói đánh giá tín nhiệm

Hệ thống toplist.com.vn sẽ giúp người dùng chọn lựa được dịch vụ tốt nhất từ thương hiệu của bạn

Gói PR CEO doanh nhân

PR hình ảnh CEO trên hệ thống CEOvietnam.com.vn đưa hình ảnh CEO lan tỏa giá trị và tăng vị thế.

Gói KOLs, KOC người nổi tiếng

Gói dành riêng cho KOC muốn xây dựng hình ảnh tiếp cận nhãn hàng và dự án marketing

x