Tài khoản ngân hàng

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

 

CS1 : HÀ NỘI

  1. Vietinbank

– Chủ tài khoản: Lê Ngọc Oanh

– STK: 104867209360

– Vietinbank Láng Hòa Lạc

  1. VIB

– Chủ tài khoản: Lê Ngọc Oanh

– STK: 046704060052119

– VIB chi nhánh Hà Nội

  1. BIDV

– Chủ tài khoản: Lê Ngọc Oanh

– STK: 22010000840069

– BIDV Thăng Long

  1. TECHCOMBANK

– Chủ tài khoản: VND-TGTT-LE NGOC OANH

– STK: 19031510071666

– TYN-QTK-TCB TRUNG YEN HÀ NỘI

  1. AGRIBANK

– Chủ tài khoản: VND-TGTT-LE NGOC OANH

– STK: 1305205320819

– Agribank chi nhánh Tràng An

  1. VIETCOMBANK

– STK: 0211000100921

– Chủ tài khoản: Lê Ngọc Oanh

– Chi nhánh :  VCB Thái Bình

TÀI KHOẢN CÔNG TY (VCB)

STK: 0711000267707

tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thế Giới Tinh Hoa